Brf, Styrelsearbete

Arvodesfördelning brf mall

Jag har tidigare skrivit om att sitta i bostadsrättsföreningens styrelse som extrainkomst och om det arvode som ofta utgår. Här tänkte jag bli mer specifik och visa hur vår styrelse valt att fördela det samt dela med mig av ett exceldokument som räknar ut arvodet enligt den modell vi valt.

Arvodet fördelas (i vår styrelse) på så sätt att halva är ett fast arvode som delas lika på alla ledamöter och suppleanter, och halva är rörligt arvode som utgår efter mötesnärvaro. Ofta har ordförande (som brukar ta på sig mer ansvar) och kanske sekreterare/kassör större del av fast arvode men hos oss insisterade sittande ordförande på att det bör delas lika och resterande var med på det. Närvaron hos oss brukar vara ok men kan bli bättre så därför valde vi att koppla en del av arvodet till deltagande på mötet.

Vår modell gör att arvodet är rörligt och det går inte att säga exakt hur mycket någon kommer att få förrän året har gått och det är dags för utbetalning.

Den fasta delen är fast i den mening att 2 prisbasbelopp ska fördelas jämnt på samtliga som sitter i styrelsen oavsett hur många möten de är med på. Om hela styrelsen sitter hela mandatperioden får de alltså samma belopp av denna arvodesdelen. Om någon avgår i förtid skriver man in i en kolumn att hen suttit tex 10 av 12 månader (10/12) och på resterande skriver man 12/12 (eller bara en 1:a=100%), då justeras beloppen efter tid i styrelsen.

I den rörliga delen ska 2 prisbasbelopp fördelas på alla beroende på hur många möten man deltagit på. Från början tänkte vi ha ett fast belopp per möte och person (tex 1000kr/pp och per möte baserat på 10 ledamöter och 10 möten per år). Dock händer det mycket i vår förening och arbetet är rätt intensivt just nu med renoveringar odyl, så det går inte att säga hur många möten vi kommer ha och därför kan vi heller inte sätta ett rimligt arvode per möte. Vi skulle nog vilja sikta på ett möte i månaden men vi har haft möten varannan vecka under vintern och våren.

För den rörliga delen kan man löpande fylla i deltagande på mötena i vårt excel-dokument (eller fylla i i efterhand när arvodet ska beräknas) men man ska inte titta på beloppet eftersom det ändras allteftersom, åtminstone om inte samtliga ledamöter deltar på alla möten för då är ju arvodet lika. Mallen räknar ut hur många möten respektive ledamot har deltagit på och fördelar till sist arvodet procentuellt.

Det totala arvodet lägger ihop den fasta och den rörliga delen. Eftersom det kan bli avrundningar vid beräkningarna finns en kontroll som jämför det arvode som finns att dela ut (beslutad av stämman) med summan av ledamöternas beräknade arvode. I mallen finns en ruta för differens, är den 0 är det perfekt fördelat. Mest troligt är att det kommer finnas en positiv differens med några kronor, och då får man i styrelsen bestämma hur det ska hanteras; ska man strunta i att dela ut dem eller ska någon/några få dem i sitt arvode. Den justeringen får man alltså göra manuellt. Obs att differensen aldrig får vara negativ då det skulle innebära att styrelsen får mer arvode än stämman beslutat om! Skulle det mot förmodan vara ett negativt belopp i differensen får man justera manuellt och plocka bort några kronor från någon/någras arvode.

Här finns mallen: mall – brf arvode fördelning

Har ni förbättringsförslag eller upptäcker något fel i mallen får ni hemskt gärna kontakta mig, det vore bara bra att få input och kunna göra förbättringar! 🙂

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s